მიმაგრებული ფაილები:

განჩინება06.02.2023 11:28
განჩინება27.02.2023 17:50
განჩინება03.04.2023 13:27
განჩინება19.09.2023 11:54
სასამართლო სხდომის ოქმი06.10.2023 18:56
განჩინება18.10.2023 17:23
განჩინება21.11.2023 18:47
სასამართლო სხდომის ოქმი19.12.2023 12:54
სასამართლო სხდომის ოქმი25.12.2023 12:22