მიმაგრებული ფაილები:

განჩინება22.07.2022 19:17
განჩინება08.08.2022 10:59
განჩინება15.08.2022 11:36
გზავნილი (განჩინება,გადახდის ბრძანება)06.10.2022 14:50
გზავნილი (განჩინება,გადახდის ბრძანება)06.10.2022 14:50
გზავნილი (განჩინება,გადახდის ბრძანება)06.10.2022 14:50
სატელეფონო აქტი06.10.2022 14:50
განჩინება13.06.2023 10:43
განჩინება17.07.2023 14:59
საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ06.10.2023 18:07
პრაქტიკოსის შერჩევა_5991578_11470812082022.pdf06.10.2022 14:50
შემ.სამს.-შპს გურიის სამედიც.ცენტრი 16274.pdf06.10.2022 14:50
შპს,,გურიის სამედიც.ცენტრი''16590.pdf06.10.2022 14:50
შპს,,გურიის სამედიც.ცენტრი''-განცხ. 18927.pdf06.10.2022 14:50
შპს,,გურიის სამედიც.ცენტრი''- განცხ. 19290.pdf08.10.2022 12:11
შპს,,გურიის სამედიცინო ცენტრი''-განცხ. 19320.pdf11.10.2022 10:53
შემ.სამს.- გურიის სამედიცინო ცენტრი 19452.pdf12.10.2022 11:45
შპს,,გურიის სამედიცინო ცენტრი''19556.pdf13.10.2022 14:36