ინფორმაცია სახაზინო კოდების და სადეპოზიტო ანგარიშების შესახებ

სადეპოზიტო ანგარიშები:
სახაზინო კოდი სასამართლოს დასახელება
3 0077 3150 საქართველოს უზენაესი სასამართლო
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო
3 0006 3150 რუსთავის საქალაქო სასამართლო
3 0007 3150 დმანისის მაგისტრატი სასამართლო
3 0008 3150 თეთრიწყაროს მაგისტრატი სასამართლო
3 0009 3150 ბოლნისის რაიონული სასამართლო
3 0010 3150 მარნეულის მაგისტრატი სასამართლო
3 0011 3150 გარდაბანის მაგისტრატი სასამართლო
3 0012 3150 წალკის მაგისტრატი სასამართლო
3 0014 3150 თიანეთის მაგისტრატი სასამართლო
3 0015 3150 დუშეთის მაგისტრატი სასამართლო
3 0016 3150 ყაზბეგის მაგისტრატი სასამართლო
3 0017 3150 ახალგორის მაგისტრატი სასამართლო
3 0018 3150ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
3 0019 3150 ზესტაფონის რაიონული სასამართლო
3 0020 3150 თერჯოლის მაგისტრატი სასამართლო
3 0021 3150 სამტრედიის რაიონული სასამართლო
3 0022 3150 საჩხერის რაიონული სასამართლო
3 0023 3150 ვანის მაგისტრატი სასამართლო
3 0024 3150 ბაღდათის მაგისტრატი სასამართლო
3 0025 3150 წყალტუბოს მაგისტრატი სასამართლო
3 0026 3150 ჭიათურის მაგისტრატი სასამართლო
3 0027 3150 ტყიბულის მაგისტრატი სასამართლო
3 0028 3150 ხარაგაულის მაგისტრატი სასამართლო
3 0029 3150 ხონის მაგისტრატი სასამართლო
3 0031 3150 ლენტეხის მაგისტრატი სასამართლო
3 0032 3150 ონის მაგისტრატი სასამართლო
3 0033 3150 ცაგერის რაიონული სასამართლო
3 0035 3150 მარტვილის მაგისტრატი სასამართლო
3 0036 3150 აბაშის მაგისტრატი სასამართლო
3 0037 3150 სენაკის რაიონული სასამართლო
3 0038 3150 ჩხოროწყუს მაგისტრატი სასამართლო
3 0039 3150 წალენჯიხის მაგისტრატი სასამართლო
სახაზინო კოდი სასამართლოს დასახელება
3 0040 3150 ხობის მაგისტრატი სასამართლო
3 0041 3150 მესტიის მაგისტრატი სასამართლო
3 0042 3150 ფოთის საქალაქო სასამართლო
3 0044 3150 კასპის მაგისტრატი სასამართლო
3 0045 3150 ქარელის მაგისტრატი სასამართლო
3 0046 3150 ხაშურის რაიონული სასამართლო
3 0050 3150 გურჯაანის რაიონული სასამართლო
3 0052 3150 სიღნაღის რაიონული სასამართლო
3 0053 3150 დედოფლისწყაროს მაგისტრატი სასამართლო
3 0054 3150 ახმეტის მაგისტრატი სასამართლო
3 0055 3150 საგარეჯოს მაგისტრატი სასამართლო
3 0056 3150 ყვარლის მაგისტრატი სასამართლო
3 0057 3150 ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო
3 0059 3150 ასპინძის მაგისტრატი სასამართლო
3 0060 3150 ახალქალაქის რაიონული სასამართლო
3 0061 3150 ადიგენის მაგისტრატი სასამართლო
3 0062 3150 ბორჯომის მაგისტრატი სასამართლო
3 0063 3150 ნინოწმინდის მაგისტრატი სასამართლო
3 0064 3150 ლანჩხუთის მაგისტრატი სასამართლო
3 0065 3150 თვითმმართველი თემი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
3 0067 3150სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო
3 0068 3150 გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო
3 0069 3150 ბათუმის საქალაქო სასამართლო
3 0070 3150 ქედის მაგისტრატი სასამართლო
3 0071 3150 ქობულეთის მაგისტრატი სასამართლო
3 0072 3150 ხულოს მაგისტრატი სასამართლო
3 0073 3150 ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო
3 0074 3150 შუახევის მაგისტრატი სასამართლო
3 0078 3150 მცხეთის რაიონული სასამართლო
3 0080 3150 ამბროლაურის რაიონული სასამართლო
3 0082 3150 ზუგდიდის რაიონული სასამართლო
3 0084 3150 გორის რაიონული სასამართლო
3 0086 3150 თელავის რაიონული სასამართლო
3 0088 3150 ახალციხის რაიონული სასამართლო
3 0090 3150 ოზურგეთის რაიონული სასამართლო