სასამართლო საქმის რეგისტრაციის სერვისი


კორონა ვირუს COVID-19 თან დაკავშირებით შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე რიგ შემთხვევებში რეკომედირებულია დისტანციურ სამუშაო პროცეს(ებ)ზე გადასვლა, რასთან დაკავშირებითაც იუსიტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება სასამართლო საქმის რეგისტრაციის სისტემიდან ecourt.ge დან განცხადების/სარჩელის გამოგზავნა დროებით გახდეს უფასო.

ავტორიზაცია

ინფორმაცია გადახდისუუნარობის საქმეებზე

ახალი მომხმარებელი

სასამართლო საქმის ელექტრონული სერვისი მომხმარებელელს საშუალებას აძლევს ონლაინ რეჟიმში დაამყაროს ურთიერთობა სასამართლოსთან (წარადგინოს განაცხადი, მიიღოს ინფორმაცია საქმის რეგისტრაციისა და მსვლელობის შესახებ). საქმის რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირება არის უფასო, სწრაფი და მარტივი.

ონლაინ განაცხადის წარამტებით შევსების შემდეგ, თქვენს მიერ განაცხადში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების სახით გამოიგზავნება სისტემაში შესასვლელი მომხმარებლისათვის ინდივიდუალურად განკუთვნილი სახელი და პაროლი.

იხ. დამატებითი პირობები

რეგისტრაცია