სასამართლო საქმის რეგისტრაციის სერვისი


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით სასამართლო საქმის რეგისტრაციის სისტემიდან ecourt.ge დან საქმის გამოგზავნა 2021 წლის 11 ოქტომბრიდან უბრუნდება ძველ ტარიფებს. მომსახურების ტარიფები შეგიძლიათ იხილოთ ამავე გვერდზე, ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის ფორმაში.

ავტორიზაცია

ინფორმაცია გადახდისუუნარობის საქმეებზე ინფორმაცია სახაზინო კოდების და სადეპოზიტო ანგარიშების შესახებ

ახალი მომხმარებელი

სასამართლო საქმის ელექტრონული სერვისი მომხმარებელელს საშუალებას აძლევს ონლაინ რეჟიმში დაამყაროს ურთიერთობა სასამართლოსთან (წარადგინოს განაცხადი, მიიღოს ინფორმაცია საქმის რეგისტრაციისა და მსვლელობის შესახებ). საქმის რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირება არის უფასო, სწრაფი და მარტივი. იხ. დამატებითი პირობები

რეგისტრაცია