სასამართლო საქმის რეგისტრაციის სერვისი

საპილოტე ვერსია


ავტორიზაცია

ინფორმაცია გადახდისუუნარობის საქმეებზე

ახალი მომხმარებელი

სასამართლო საქმის ელექტრონული სერვისი მომხმარებელელს საშუალებას აძლევს ონლაინ რეჟიმში დაამყაროს ურთიერთობა სასამართლოსთან (წარადგინოს განაცხადი, მიიღოს ინფორმაცია საქმის რეგისტრაციისა და მსვლელობის შესახებ). საქმის რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირება არის უფასო, სწრაფი და მარტივი.

ონლაინ განაცხადის წარამტებით შევსების შემდეგ, თქვენს მიერ განაცხადში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების სახით გამოიგზავნება სისტემაში შესასვლელი მომხმარებლისათვის ინდივიდუალურად განკუთვნილი სახელი და პაროლი.

იხ. დამატებითი პირობები

რეგისტრაცია